Kurs Kolposkopii – Poziom 2 Online

Indywidualny dostęp online do kompletnego kursu utrzymany będzie do dnia poprzedzającego egzamin certyfikujący.

Na prośbę Certyfikowanych Kolposkopistów PTKiPSM, którzy nie wzięli udziału w wersji hybrydowej kursu w dniach 25-26/06/2021 lub później online, a jednak podjęli decyzje o kontynuacji edukacji, utrzymujemy możliwość udziału w kursie poziomu 2 online.
Po rejestracji i opłaceniu kosztu udziału w kursie otrzymacie Państwo nielimitowany  dostęp do kompletnych nagrań kursu hybrydowego do dnia egzaminu certyfikującego.
Egzamin zostanie przeprowadzony we wskazanym terminie po zarejestrowaniu się na kurs minimum 20 uczestników.

Adresatami poziomu 2 kursu są posiadacze tytułu Certyfikowanego Kolposkopisty PTKiPSM z indywidualnym numerem (część teoretyczno-praktyczna) oraz posiadacze Certyfikatu Umiejętności PTKiPSM Poziomu 1 (część teoretyczna).

Dołącz do grona specjalistów skriningu HPV-zależnego.

Udostępnij to wydarzenie
PROGRAM
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
 • 4 GODZINY
  CZĘŚĆ TEORETYCZNA
 • 1 h 40 min.
  Moduł 1 – podstawy teoretyczne prewencji wtórnej rsm
 • 30 minut
  Wprowadzenie do kursu – Projekt KOLPOSKOPIA 2020 – standaryzacja prewencji wtórnej rsm w Polsce

  • Skrining HPV-zależny - nowy paradygmat
  • Rekomendacje Projektu KOLPOSKOPIA 2020 i dokumenty towarzyszące
  - Polskie mianownictwo kolposkopowe 2020
  - Protokoły kolposkopowe 2020
  - Tymczasowe rekomendacje 2020
  - Tymczasowe rekomendacje 2021
  - Wskazania do kolposkopii, implikacje tymczasowych modeli skriningowych (w przygotowaniu)
  • Certyfikacja umiejętności – ciągła kontrola jakości

 • 20 minut
  HPV-zależna prewencja wtórna rsm – podstawy interdyscyplinarne, o których nie możesz zapomnieć
 • 20 minut
  Postępowanie w oparciu o ryzyko HSIL (CIN 3+) – rekomendacje ASCCP 2019 w praktyce

  • Monitorowanie.
  • Kolposkopia z biopsją.
  • Leczenie przyspieszone.

 • 30 minut
  HPV 16, 18, 31 / ASC-H, AGC, HSIL / HSIL (CIN2), HSIL (CIN3) – status HPV, cytologia, kolposkopia, histopatologia – wieloparametrowa analiza jako narzędzie w podejmowaniu decyzji diagnostyczno-terapeutycznych

  • Większe nieprawidłowości skriningowe – implikacje diagnostyczno-terapeutyczne.
  • Biomarkery ryzyka HSIL (CIN 2+).

 • 20 minut
  HPV-zależne modele skriningowe rekomendowane w Polsce

  • Kiedy kolposkopia z biopsją?
  • A kiedy leczenie przyspieszone?

 • 20 minut
  Rozpoznania cytologiczne, których nie spotykamy codziennie – jak sobie radzić w praktyce klinicznej?

  • AGC i AIS.
  • Wynik niesatysfakcjonujący.
  • Brak komórek strefy EC/TZ.
  • Obecne komórki endometrialne u kobiet > 45 rż.

 • 1 godzina
  Studium przypadków klinicznych – wieloparametrowy skrining na podłożu płynnym w korelacji z kolposkopią
 • Zakończenie części teoretycznej – HPV nr 1 STI na świecie – wszyscy musimy umieć się z nim zmierzyć
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
 • 1 GODZINA 40 MINUT
  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 1
 • Moduł 2 – Metody ablacyjne i ekscyzyjne – przewodnik klinicysty

  • Ablacja czy wycięcie zmiany? - 2 punkty widzenia - ginekolog versus patolog
  • CIN 1-3 monitorowanie czy leczenie?

 • 30 minut
  Krio-, termo- i laseroablacja – jak je wykonać i czy wykonywać?

  • Krioablacja – WHO 2011
  • Termoablacja - WHO 2019

 • 40 minut
  LLETZ/LEEP czy cold knife – jak? kiedy? dlaczego?

  • Kryteria kwalifikacji.
  • Typy wycięcia.
  • Marginesy chirurgiczne
  • Follow-up.

 • 30 minut
  LSIL (CIN 1) – monitorować czy leczyć? HSIL (CIN 2) – kiedy można monitorować? HSIL (CIN 3) – czy można monitorować
 • 7 GODZIN 30 MINUT
  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 2
 • 3 h 15 min.
  Moduł 3 – LLETZ/LEEP krok po kroku
 • 1 h 30 min.
  Kiedy i jak wykonuję LLETZ/LEEP – doświadczenia eksperta 1

  • Wybór sprzętu
  • Kwalifikacja.
  • Przygotowanie sprzętu.
  • Wybór elektrod.
  • Ustawienia aparatu.
  • Znieczulenie.
  • Wykonanie cięcia.
  • Kiedy następowe ECC?
  • Zabezpieczenie hemostazy.
  • Powikłania okołozabiegowe
  - wczesne
  - późne
  • Marginesy chirurgiczne.
  • Kontrola po zabiegu i follow-up.

  Prelegenci:
  • 1 h 30 min.
   Kiedy i jak wykonuję LLETZ/LEEP – doświadczenia eksperta 2

   • Wybór sprzętu
   • Kwalifikacja.
   • Przygotowanie sprzętu.
   • Wybór elektrod.
   • Ustawienia aparatu.
   • Znieczulenie.
   • Wykonanie cięcia.
   • Kiedy następowe ECC?
   • Zabezpieczenie hemostazy.
   • Powikłania okołozabiegowe
   - wczesne
   - późne
   • Marginesy chirurgiczne.
   • Kontrola po zabiegu i follow-up.

  • 2 h 30 min.
   Moduł 4 – Warsztaty kolposkopowe
  • 2 h 15 min.
   Badania kolposkopowe od skierowania do rozpoznania histopatologicznego – prezentacja przypadków
  • 45 minut
   Test ewaluacyjny – zanim zdasz egzamin

   15 pytań w 20 minut.
   30 pytań w 45 minut.

  • 30 minut
   Zróbmy to razem… Q&A

   30 pytań w 15 minut – odpowiedzi na pytania z „chatu” + rozwiązanie testu

  • Podsumowanie i wskazówki do egzaminu certyfikującego
  • Zakończenie kursu – tylko praktyka czyni Mistrza
  Egzamin certyfikujący
  • Obowiązujący materiał:
   - wykłady prelegentów wraz z literaturą obowiązkową i uzupełniającą (patrz zakładka Literatura).
   - zapoznaj się z obowiązującymi tymczasowymi Zasadami Certyfikacji.
   - termin egzaminu jest w trakcie ustalania

  KOSZT UDZIAŁU

  TEORIA
  Ginekolodzy - 450 zł
  Lekarze pozostałych specjalizacji - 250 zł
  Inne specjalizacje - 100 zł
  Studenci - 100 zł

  TEORIA I PRAKTYKA
  Aktualni i przyszli Kolposkopiści - 2250 zł

  Szczegóły spotkania