dr hab. Maciej Stukan

Certyfikowany Kolposkopista Zabiegowy PTKiPSM numer KLPZ/3/MASTER

Specjalista ginekolog – położnik, ginekolog onkolog, doktor habilitowany nauk medycznych.

Posiada certyfikat umiejętności wykonania operacji TMMR/tLNE wg techniki M.Hockela dla leczenia raka szyjki macicy i bierze udział w wieloośrodkowym badaniu rejestracyjnym tej metody. Autor i współautor publikacji naukowych, koncentrujących się na tematyce ultrasonografii, genetyki oraz uwzględnieniu jakości życia chorych z nowotworami ginekologicznymi.

Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy
Członek:
Komitetu ds. Kompleksowych Rekomendacji Standardów w Kolposkopii KOLPOSKOPIA 2020
Kapituły Certyfikacyjnej PTKiPSM
Komitetów Naukowego i Organizacyjnego Kursów Projektu KOLPOSKOPIA 2020

Oddział Ginekologii Onkologicznej, Szpitale Pomorskie w Gdyni.

Szczegóły