dr n. med. Wojciech Kolawa

Certyfikowany Kolposkopista Zabiegowy PTKiPSM numer KLPZ/2/MASTER

Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy
Członek:
Zarządu Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP
Komitetu ds. Kompleksowych Rekomendacji Standardów w Kolposkopii KOLPOSKOPIA 2020
Kapituły Certyfikacyjnej PTKiPSM
Komitetów Naukowego i Organizacyjnego Kursów Projektu KOLPOSKOPIA 2020

Szczegóły